Şedinţă CGMB: Gabriela Firea va supune votului confirmarea înfiinţării a 20 de companii municipale

0
259
Consilierii municipali se vor întruni miercuri într-o şedinţă pe a cărei ordine de zi figurează 88 de proiecte, printre care se numără: confirmarea înfiinţării a 20 de companii municipale, reabilitarea peisagistică a parcului Cişmigiu, majorarea capitalului social al STB prin aportul în natură al unui teren de circa 34.700 mp pe care se află Depoul Victoria, precum şi o rectificare bugetară.

* Consiliul General va dezbate 20 de proiecte de hotărâre privind confirmarea înfiinţării companiilor municipale, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis pe 22 noiembrie 2018 anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a societăţilor respective, deoarece au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri şi nu cu votul a două treimi.

Preşedintele USR, Roxana Wring, a apreciat într-o postare pe Facebook că primarul general, Gabriela Firea, ar încerca să “profite de modificarea Codului administrativ” pentru a “legaliza retroactiv” aceste companii.

“Nu poţi legaliza ceva care a fost desfiinţat printr-o decizie a instanţei. Aşa cum am făcut-o şi până acum, eu şi colegii mei consilieri USR vom vota împotriva acestei tentative de legalizare retroactivă. Evident, vom ataca proiectele de hotărâre în instanţă dacă vor fi adoptate pe 31 Iulie”, a anunţat ea.

* Conform unui alt punct de pe ordinea de zi, spaţiul public situat la intersecţia dintre Piaţa George Enescu/Calea Victoriei, strada Episcopiei şi strada B. Franklin ar putea fi denumit Esplanada Simona Halep. Iniţiativa aparţine primarului general, Gabriela Firea.

* Potrivit unei alte iniţiative, CGMB ar putea aproba darea în administrare către Muzeul Municipiului Bucureşti a imobilului situat pe strada Lipscani nr. 18-20, în vederea realizării unei Pinacoteci. În referatul de aprobare, semnat de Tomniţa Florescu, viceprimar al Capitalei, şi câţiva consilieri generali, se aminteşte că, în conformitate cu hotărârea CGMB nr. 134 din 30 august 2012, a fost demarat Programul Multianual “Pinacoteca Municipiului Bucureşti”. În şedinţele anterioare, Consiliul General a respins de mai multe ori proiectul privind darea în administrarea Institutului “Elie Wiesel” a imobilului de pe strada Lipscani nr. 18-20 în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România.

* Consiliul General ar putea decide în şedinţa de miercuri să majoreze capitalul social al Societăţii de Transport Bucureşti prin aportul în natură al unui teren de circa 34.700 mp, unde se află Depoul Victoria.

“Se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Societatea de Transport Bucureşti STB SA să aprobe majorarea capitalului social în condiţiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obţinerii de către STB SA de venituri proprii, să aprobe relocarea activităţii Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum şi să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA”, prevede proiectul de hotărâre.

* Consilierii municipali vor dezbate şi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea peisagistică a parcului istoric Grădina Cişmigiu. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 46,8 milioane lei, dintre care lucrările de construcţii şi montaj reprezintă 40 de milioane de lei. Durata de realizare este estimată la trei ani.

* Un alt proiect vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea şi modernizarea Centrului Cultural Lumina, din bulevardul Regina Elisabeta, nr. 32. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este estimată la 22,7 milioane lei, iar durata de execuţie la 12 luni.

* În baza altei propuneri, un pod pietonal de traversare a lacului Herăstrău în zona căii ferate urmează să fie realizat în termen de aproximativ opt luni. Finanţarea va fi din bugetul propriu al Capitalei, prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement. Valoarea totală (inclusiv TVA) este estimată la 2,2 milioane lei, dintre care lucrările de construcţii-montaj reprezintă 1,8 milioane lei. Pentru studiul de fezabilitate sunt prevăzuţi 143.000 lei. Conform indicatorilor tehnico-economici, este vorba despre un pod pietonal metalic mobil.

* Pe ordinea de zi figurează şi un proiect de rectificare bugetară, în baza căruia se diminuează 18,5 milioane lei din lista obiectivelor de investiţii şi a altor cheltuieli de investiţii ale RADET. Bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti urmează să fie suplimentat cu 13,1 milioane lei, pentru activitatea proprie şi a 13 spitale aflate în subordine. În cazul Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, alocaţiile de la bugetul local urmează să fie suplimentate cu 5 milioane lei. De asemenea, se vor majora bugetele pentru Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane (cu 7,5 milioane lei, în special pentru capitolul bunuri şi servicii) şi pentru Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement (cu 5 milioane lei, tot pentru bunuri şi servicii).

* Consiliile locale ale sectoarelor 4 şi 5 ar putea fi împuternicite să hotărască în ce priveşte asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport Bucureşti, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor lucrări pentru înierbarea porţiunii dintre liniile de tramvai, în vederea creşterii suprafeţei de spaţii verzi. Potrivit proiectelor, activităţile nu vor afecta programul de circulaţie a tramvaielor. Primăriile de sector vor identifica spaţiile propuse spre înierbare, vor elabora proiectele tehnice şi vor suporta cheltuielile.

* Un alt proiect de hotărâre prevede aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un ansamblu rezidenţial şi supraetajare restaurant pe str. Jandarmeriei nr. 14A şi 14B. Zona se află în intravilanul Municipiului Bucureşti, fiind delimitată la nord şi vest de Pădurea Băneasa, la est de Pădurea Băneasa şi proprietăţi private, iar la sud de str. Jandarmeriei. Conform certificatelor de urbanism, amplasamentul se încadrează în Unitatea Teritorială de Referinţă A4 /- sere, cu o înălţime maximă admisibilă a clădirilor de 9 metri. Proiectul propus vizează pentru str. Jandarmeriei nr. 14A supraînălţarea complexului de restaurante S+P+2E (15 metri), iar pentru str. Jandarmeriei nr. 14B o construcţie 2S+P+5E retras (23 metri). AGERPRES/(AS – editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)